nieuwe getallen op de getallenlijn - Breuken18 weergaven