Aantal berekenen bij procentuele toename - Procenten16 weergaven