Optellen met 1 cijfer achter de komma - Decimale breuken150 weergaven