Welk voorwerp raakt het eerst de bodem? - Tijd en snelheid189 weergaven